Συμβάσεις με ΕΟΠΥΥ & ΥΕΘΑ

Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΟΠΥΥ & ΥΕΘΑ

Το Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ευ-ανάλυσις είναι συμβεβλημένο με τον ασφαλιστικό οργανισμό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και όλα τα ταμεία που εντάχθηκαν σε αυτόν.

Οι ασφαλισμένοι καταθέτουν το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό τους στο Εργαστήριο την ημέρα της αιμοληψίας με την επίδειξη του βιβλιαρίου τους.

Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά πρέπει να πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ.

Το παραπεμπτικό ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του εφόσον έχει ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ.

Οι ασφαλισμένοι χρεώνονται το 15% του κόστους των εξετάσεων (τιμές κρατικού τιμολογίου).

Το Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ευ-ανάλυσις είναι συμβεβλημένο με τον ΥΕΘΑ (ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ) για εξετάσεις των έμμεσα ασφαλισμένων μελών.

Οι ασφαλισμένοι καταθέτουν το θεωρημένο παραπεμπτικό τους στο Εργαστήριο την ημέρα της αιμοληψίας και χρεώνονται το 20% του κόστους των εξετάσεων (τιμές κρατικού τιμολογίου).

Σε ασφαλισμένους με ιδιωτική ασφάλιση δίνεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών και το ποσό επιστρέφεται από την ιδιωτική εταιρεία.

Το ίδιο ισχύει και για ασφαλισμένους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.