Νεοπλασματικοί Δείκτες

Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets.

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Νεοπλασματικός δείκτης θεωρείται κάθε βιολογική ουσία η οποία μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά ή να εκτιμηθεί ποιοτικά και να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη, την υποτροπή ή την μεταστατική εξάπλωση μιας κακοήθους διεργασίας στον οργανισμό.

Οι καρκινικοί δείκτες αν επιλεγούν σωστά μπορούν να συνεισφέρουν ικανοποιητικά στην μελέτη της νόσου. Ορισμένες εφαρμογές των καρκινικών δεικτών είναι:

– Παρακολούθηση και αξιολόγηση της θεραπείας.
– Ελεγχος των μεταστάσεων πριν την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων.
Εκτίμηση της βιοχημικής φύσης του όγκου και κλινική σταδιοποίηση και ταξινόμησή του.
Ικανότητα πρόγνωσης της νόσου.
Ικανότητα διαφορικής διάγνωσης από καλοήθης όγκους ή άλλες ασθένειες ή ακόμα και επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Χρήσιμοι καρκινικοί δείκτες είναι:

  • Καρκινικό αντιγόνο Ca 125 : Πρόκειται για ένα ογκοεμβρυονικό αντιγόνο που βοηθάει στην παρακολούθηση του καρκίνου των οωθηκών.
  • Καρκινικό αντιγόνο Ca 15-3: Είναι βλεννώδους τύπου αντιγόνο μεγάλου μοριακού βάρους  που παράγεται από τα κύτταρα του καρκίνου του μαστού.
  • Καρκινικό αντιγόνο Ca 19-9 : Εκκρίνεται από καρκίνωμα του στομάχου, του παγκρέατος και δευτερευόντως  από άλλες θέσεις του ΓΕΣ).
  • Α-Εμβρυική σφαιρίνη α- FP:  Eλέγχεται σαν νεοπλασματικός δείκτης ηπατώματος και βλαστικών νεοπλασμάτων ωοθήκης και όρχεος.
  • Καρκινoεμβρυικό αντιγόνο CEA: Εμφανίζεται αυξημένο  σε κακοήθιες του εντέρου  και άλλων θέσεων του ΓΕΣ καθώς και σε μεταστάσεις.
  • Ειδικό Προστατικό αντιγόνο PSA: Ειδικό για το όργανο προστάτη, αλλά όχι ειδικό για τον καρκίνο του προστάτη.
  • Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο Free PSA: Προσφέρει στην αξιολόγηση αυξημένων τιμών PSA .
  • Αυξημένες τιμές καρκινικών δεικτών δεν σημαίνουν απαραιτήτως κακοήθεια, καθώς οι βιοδείκτες αυτοί παράγονται και σε καλοήθεις καταστάσεις.