Επίπεδα Φαρμάκων

Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Οι εξετάσεις αυτές  γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μετρηθούν τα επίπεδα των  φαρμάκων  στο αίμα και να ρυθμιστούν ανάλογα οι δόσεις  που λαμβάνει ο ασθενής.

Αναλόγως με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η δόση τροποποιείται. Στόχος είναι να διατηρούνται οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις του φαρμάκου στο αίμα. Γίνονται, επίσης, για την ανίχνευση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ενδεικτικά προσδιορίζονται επίπεδα των παρακάτω ουσιών:

 • ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ
 • ΒΑΛΠΡΟΪΚΟ ΟΞΥ (DEPAKINE)
 • ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
 • ΒΕΝΖΟΔΙΑΠΕΖΙΝΕΣ
 • ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ
 • ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ANTI-DRUG)
 • ΑΛΚΟΟΛΗ
 • ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ (RIVOTRIL) ΟΥΡΩΝ
 • ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
 • ΦΑΙΝΥΤΟΪΝΗ (EPANUTIN)