Ελεγχος Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων

Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα είναι οι μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της ανθρώπινης σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Στο παρελθόν οι ασθένειες αυτές αναφέρονταν ως νοσήματα, τα τελευταία χρόνια όμως προτιμάται ο όρος σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, καθώς ένα άτομο μπορεί να μολυνθεί και να μολύνει άλλους δυνητικά, χωρίς να έχει μια ασθένεια.

Μερικά ΣΜΝ μπορούν να μεταδίδονται και μέσω της χρήσης βελονών (από χρήστες ουσιών) καθώς και κάθετα (από μητέρα σε παιδί) μέσω της γέννας ή του θηλασμού.

“Να τονίσουμε ότι μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις στο εργαστήριο μας σε καθεστώς ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ και απόλυτης διασφάλισης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας.”

Οι εξετάσεις που πρέπει να κάνετε για τη διάγνωση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι οι εξής:

  • Ελεγχος για Γονόρροια: Προκαλείται από το μικρόβιο Neisseria gonorrhoeae.Για τις γυναίκες χρειάζεται τραχηλικό δείγμα. Για τους άνδρες σπέρμα ή ουρηθρικό έκκριμα.
  • Eλεγχος για Χλαμύδια, μυκοπλάσματα και ουρεοπλάσματα:
    Για τις γυναίκες χρειάζεται τραχηλικό δείγμα. Για τους άνδρες σπέρμα ή ουρηθρικό έκκριμα.
  • Eλεγχος για Σύφιλη: Προκαλείται απο το τρεπόνημα το ωχρό (Treponema Pallidum). Ανιχνεύεται με μη ειδικές ορολογικές εξετάσεις VDRL και RPR και τις τρεπονηματικές δοκιμασίες FTA–ABS και TPHA. Απαιτείται αιμοληψία.
  • Eρπης γεννητικών οργάνων: Προκαλείται από ιους (HSV-2) και (HSV-1). Ανιχνεύονται αντισώματα που καταδεικνύουν την παρουσία λοίμωξης. Απαιτείται  αιμοληψία.
  • Βακτηριδιακή κολπίτιδα και μόλυνση από τριχομονάδες: Γίνεται καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος και άμεση μικροσκοπικη εξέταση για τον εντοπισμό των παθογόνων.
  • Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας-AIDS: Προκαλείται από τον ιο της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, τον καλούμενο HIV. Με λήψη αίματος ανιχνεύονται αντισώματα HIV I-II.
  • Ηπατίτιδα Β (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc,anti-HBe, HbeAg): Γίνεται έλεγχος αντιγόνων και αντισωμάτων του ιού για να διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι λοίμωξης, η παρουσία ανοσοποίησης (συνήθως μετά από εμβολιαστικό πρόγραμμα)  καθώς και η φάση της λοίμωξης .Μπορεί να γίνει , επίσης, και μοριακή ανάλυση dna του ιού.
  • Ηπατίτιδα C (anti-HCV): Με εξέταση αίματος γίνεται ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού και με μοριακή ανάλυση εντοπίζεται γενετικό υλικό  του ιού σε πολύ πιο σύντομο χρόνο μετά τη μόλυνση.